• الدقيقه 82

  تبديل لـ Pablo

 • الدقيقه 75

  تبديل لـ Miguel Luís

 • الدقيقه 73

  إنذار لـ ج. ماثيو

 • الدقيقه 69

  تبديل لـ اوكرا

 • الدقيقه 70

  إنذار لـ I. Doumbia

 • الدقيقه 67

  إنذار لـ Bruno Lamas

 • الدقيقه 59

  هدف لـ Raphael

 • الدقيقه 58

  تبديل لـ زي مانويل

 • الدقيقه 58

  تبديل لـ زي مانويل

 • الدقيقه 1

  بدايه المباراه